Lagers voor assen

Materiaal: gedraaid messing

Dit betreft aslagers die naar eigen ontwerp speciaal voor IN2N gemaakt zijn. Geen standaard product en in deze maatvoering niet elders te vinden.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa