Onderdelen en detaillering

Verschillende onderdelen en setjes ter detaillering zijn verkrijgbaar.

PR-001 – Kato TEE Rae detail set
PR-002 – Fleischmann 1600 pantograph detail set
PR-003 – Minitrix ICR trappen detail set
PR-004 – Minitrix NS 1600 / 1800 pantograaf schuitjes
PR-005 – Pantograaf NMBS – set van 2
PR-006 – Aslagers IN2N

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa